This blog is no longer being maintained, please go to The missing link of Agile instead

Saturday, July 05, 2008

Polyglot programming - słowa kluczowe vs API

Ponieważ ostatnio dużo się bawię Scalą przy rozpoznawaniu technologii często używam jej obok Javy. Z dwóch najnowszych (kilim i Neodatis) ciekawe wnioski - nazwy metod użyte w API są słowami kluczowymi w Scali (odpowiednio: yield oraz match). W pierwszym przypadku problem łatwo rozwiązać poprzez wprowadzenie prostego dekoratora po stronie Javy. W Neodatis jednak dość niefortunnie wykorzystano refleksję (getDeclaredMethods) przez co nie udało mi się w ogóle tego obejść. O ile można mieć wątpliwości co do poprawności stosowanego przez Neodatis rozwiązania - problem pozostaje, i choć może nie jest krytyczny sądzę że musimy brać go pod uwagę.

Znaczenie języków ponoć zmniejsza się na rzecz VM'ów - podejrzewam że napotkany problem słów kluczowych nie jest jedynym z jakim musimy sobie poradzić jeśli dalej będziemy podążać tą scieżką.

No comments:

Post a Comment