This blog is no longer being maintained, please go to The missing link of Agile instead

Wednesday, February 04, 2009

jak bezwzględnie wykorzystać i porzucić RFC 2616

RFC 2616 to oczywiście nasze ulubione HTTP/1.1 :)

Siedzę tak sobie w domu i się nudzę (głównie gdyż ponieważ na czwartek przygotować mam wstęp teoretyczny do pracy dyplomowej ;P). I tak z braku zajęć przerabiam skrypt powiadamiający mnie o ogłoszeniu wyników z egzaminu... a że jakiś czas temu zakończyłem czytanie w/w specyfikacji doszło do mnie, że w sumie warto wreszcie chociaż w minimalnym stopniu spróbować tę wiedzę wykorzystać!

Tak powstał poniższy skrypcik:

#!/bin/zsh
function get {
curl -Iis -H"If-None-Match: `cat $ETAG_FILE`" \
http://sun10.ci.pwr.wroc.pl/~kwiatkow/archdwa/mat_archdwa.html
};

function put_etag {
echo "$RESPONSE" | grep ETag | cut -f2 -d' ' > /var/tmp/exam1-ak2.etag
}

ETAG_FILE=/var/tmp/exam1-ak2.etag
RESPONSE=`get`

if [ ! -e $ETAG_FILE ]; then
`put_etag`
exit
fi

if [ `echo "$RESPONSE" | head -n1 | cut -f2 -d' '` != "304" ]; then
`put_etag`
sms -g plus -n XXXYYYZZZ -m "Zmiana na stronie dr Kwiatkowskiego ! \
Czyzby wyniki z egzaminu ?"
fi

Enjoy ! :)

P.S. Skrypt zadziałał - AK2 zaliczone na 4.0 :)

No comments:

Post a Comment